Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇETEM)