Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇETEM)

Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇETEM)

Merkezin amacı, eğitim teknolojileri alanında araştırma ve uygulama yaparak eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne eğitim teknolojileri ile destek olmaya çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve uygulama yapmak.

b) 21. yüzyılın yenilik ve öğrenme becerileri olan eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılığı öğrencilerin edinebilmesi için eğitim teknolojilerini işe koşarak projeler yapmak.

c) Öğrencilerin eğitim teknolojisi standartları olan yetkin öğrenen, dijital vatandaş, bilgiyi düzenleyen, yaratıcı tasarımcı, bilişimsel düşünen, yaratıcı iletişimci ve global işbirlikçi becerilerini edinebilmeleri için projeler yapmak.

ç) MEB, özel okullar, devlet kurumları ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak eğitim teknolojileri alanında projeler yürütmek.

d) Konu alanı uzmanları ile birlikte çeşitli kurumlara (MEB, özel kurum vb.) eğitim teknolojileri alanında danışmanlık yapmak.

e) Konu alanı uzmanları ile birlikte çeşitli kurumlara (MEB, özel kurum vb.) teknoloji destekli/tabanlı öğretim materyali tasarlamak ve geliştirmek.

f) Eğitim teknolojileri alanında bilimsel ve eğitsel etkinlikler (seminer, çalıştay vb.) düzenlemek.

g) Yönetimde teknoloji (Google drive gibi bulut teknolojileri vb.) kullanımı konusunda kurumlara destek olmak.

h) Üniversite ve MEB arasındaki protokollerin gerçekleştirilmesinde eğitim teknolojileri alanında yürütücü olmak.

ı) Üniversitenin çeşitli birimleri (Merkezler: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknopark’taki şirketler vb.) ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

i) Eğitim teknolojileri alanında farklı hedef kitlelere yönelik (üniversite öğrencisi, öğretmen vb.) yüz yüze ve çevrimiçi sertifika programları düzenlemek.